top of page
PbC_Logo_Title.png

Handla om

T han spela bortom SPRINT (PBC) Project är ett Erasmus + projekt som genomförs av en grupp partner universitet, utbildningsmyndigheter och utbildningsanordnare för språk och CLIL lärare.

 

Vi tror att PbC har potential att vara inspirerande och motiverande för både elever och lärare, vilket leder till djupare inlärning i ämneskunskaper och färdigheter, språklig utveckling och elevens självförtroende.

 

Vi strävar efter forskningsstyrd undervisning och studentstyrt lärande.

Erasmus + -projektet Playing beyond CLIL (PbC) sammanför nya sätt för pedagogiskt tänkande som fokuserar på alternativa sätt att bedöma lärande, inte bara i innehålls- och språkintegrerat lärande (CLIL) utan även relevanta för alla åldrar, språk och stadier 'klassrum.  

 

De PbC -metoder som vi föreslår är mycket principiella genom att de bygger på en rad teorier. Vi använde Delphi -processen  att identifiera viktiga budskap från relevanta teorier som i sin tur sedan "översattes" till pedagogiska principer och strategier genom en process av upprepning och reflektion.

 

Dessa är baserade på att synliggöra en Pluriliteracies -strategi för Teaching for Deeper Learning (PTDL). Detta har resulterat i PbC Assessment Framework och Classroom Principles som vi föreslår som vägledning för design av undervisning och lärande och planering av inlärningshändelser.

bottom of page