top of page
zoomin.png

Vad finns på webben

användbar information, webbplatser och projekt vi hittade när vi arbetade med PbC.

www.playingclil.eu -  PbC: s föregångarprojekt

https://www.goethe.de  -  CLIL Basics av Goethe Institut (på tyska)

https://anglistik.uni-graz.at  - CLIL -projekt vid University of Graz (på tyska)

https://pluriliteracies.ecml.at - En mångfaldsstrategi för undervisning för lärande/  Europarådets europeiska centrum för moderna språk

fortsättning följer

bottom of page