compose.png

Detta webbseminarium spelades in av de finska partnerna under hösten 2020.

Det ger dig en inblick i dynamisk bedömning och hur du använder den i ditt CLIL -klassrum.

​​

Hitta några SWYK-scener inspelade med finska  Studenter: